Vizeum är mediebyrån som förutom digitala, utmanande och särskiljande, är övertygade om att den viktigaste byggstenen i medievärlden är kunskapen om mänskliga drivkrafter. Och Vizeums ledord ”Connections that Count” handlar just om detta. Att hitta nya insikter om människor och hur de konsumerar media idag, för att på det viset skapa effektivare medielösningar.
Strategy Director till Vizeum, Stockholm
Vizeum är i en oerhört spännande utvecklingsfas och vi söker nu de bästa talangerna på marknaden för att bygga företaget framåt. Är du redo för en ny utmaning?
Vizeum är en mediebyrå där vi hyllar innovation, entreprenörskap och integrerad marknadsföring. En plats där människan står i centrum och data är den självklara källan till djup insikt om hur vi som individer och konsumenter agerar i en alltmer digital och komplex omvärld. Den insikten parar vi med teknologi och modern medielogik för att skapa effektiva mediestrategier som driver tillväxt för ambitiösa varumärken i den digitala ekonomin. Vi är en mediebyrå där kunskapen och kreativiteten hos varje medarbetare skapar tydligt värde i våra kunders affär, genom innovativa kommunikationslösningar som är relevanta och engagerande för mottagarna.

Som Strategy Director på Vizeum arbetar du tillsammans med VD och andra nyckelpersoner för att utveckla och driva Vizeums långsiktiga mål och förverkliga visionen om att ”accelerate business growth” genom att vara den modigare, smartare och snabbare mediebyrån. Du ansvarar för strategisk utveckling av Vizeums erbjudande, tjänster och produkter som utvecklar våra kunders kommunikation och våra medarbetares kompetens.

Du arbetar med kommunikation och genomförande av Vizeums strategi internt så att alla förstår den strategiska planen för hela företaget och hur det bär ut företagets övergripande mål. Du arbetar för att vårt strategiska tankesätt genomsyrar hela företaget och säkerställer att alla avdelningars arbete och utveckling återspeglar Vizeums strategiska prioriteringar. Som Strategy Director är du ytterst ansvarig för vår strategiska leverans gentemot våra kunder och i pitcher.

Du driver den digitala utvecklingen av Vizeums strategi- och insiktsavdelnings erbjudande och arbete för att Vizeum ska bli den ledande målgruppsbyrån med överlägsen förståelse, och aktivering, av människor genom gränsöverskridande data kopplingar. Du arbetar med utvecklingen av datadriven kommunikation och hur alla avdelningar blir en del av den nya holistiska planeringsprocess som behövs för Vizeums 2020-vision samt ansvarar för att Convergence Planning och andra Vizeum-unika processer och verktyg används av organisationen. Du ansvarar för Vizeums strategiska leverans gentemot kunder och i pitcher tillsammans med Vizeums Business Directors. Du stöttar och driver Business Directors och projektledare i arbetet med kundteamens affärsplaner som grund för kundutvecklingsplaner, på kort sikt och på lång sikt.  Du utvecklar och är drivande i new business arbetet.
Du deltar i externa seminarier och debatter för att stärka Vizeums varumärke på marknaden och för att positionera Vizeum som den strategiska byrån samt leder workshops och utbildningsinitiativ för att stärka Vizeum strategiska kompetens internt.
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014