Isobar är en kommunikationsbyrå med fötterna djupt rotade i den digitala världen men som också kan traditionell kommunikation. Vår filosofi är rätt enkel; att skapa smart och effektiv kommunikation som involverar människor och teknik; inte bara presenterar ett budskap. Vi gör det med ett team av fyrtiofem medarbetare med olika bakgrund från webb, mobilt, PR och reklam.
Projektledare inom Marketing Automation
Isobar har under det senaste året positionerat sig allt tydligare inom marketing automation och vi vill nu stärka byrån med en person som har god kunskap om hur man växer varumärken genom digital kommunikation igenom hela kundresan. Som Projektledare med fokus på projekt inom marketing automation och webplattformar jobbar du med varierande uppdrag där du ansvarar för att utveckla digitala strategier, projektleda implementationer av marketing automation system och siter samt förstå hur vi kan hjälpa kunden i hela deras digitala kundresa i köpta, ägda och egna kanaler. Du kommer ha en nära dialog med våra kunder där du agerar stöd och rådgivare, likväl som du utvecklar dem och det interna teamet. Detta innebär i sin tur ett stort ansvar vilket ställer höga krav på dig som person.
Account Director till Isobar, Stockholm
Isobar har de senaste åren positionerat sig allt tydligare och stärker nu byrån med ytterligare en Account Director. I din roll arbetar du nära byråns viktigaste uppdragsgivare. Tillsammans med strateger, planners och kreatörer initierar du strategier, konceptarbeten, kampanjer och olika typer av varumärkesstärkande lösningar. Du agerar stöd och rådgivare gentemot dina kunder likväl som du utvecklar dem och det interna teamet. På Isobar finns professionella och erfarna produktionsledare som tar vid tidigt i processen. Som Account Director ingår du i vårt projektledar-team. Tjänsten präglas av att strukturera, kvalitetssäkra, driva processer, hålla presentationer, utveckla kunden och ha ett helhetsperspektiv i projekten. I rollen ligger också ett budgetansvar för de kunder du jobbar med.
Isobar söker UX-Planner
Som UX-Planner på Isobar befinner sig man i gränslandet mellan användarcentrerad design/upplevelser och affärsstrategi/kommunikationsstrategi. Din primära uppgift är att säkerställa att både kund och resten av arbetsgruppen är användarfokuserad, samtidigt som kommunikationslösningen driver mot satta strategiska målsättningar och KPI:er. Du kommer ingå i Planning-teamet, men ha ett tydligt fokus på user journeys - oavsett om det är en reklamkampanj, plattformprojekt, eller marketing automation projekt. Som UX-Planner ser du till att våra lösningar upprätthåller en hög strategisk och konceptuell nivå. Du kommer ges en möjlighet att vara involverad i stora delar av processen – från inledande insiktsarbete till det lösningsorienterade arbetet med struktur, CRO, wireframes och användartester. I rollen som UX-Planner blir du en nyckelperson inom Isobar och kommer ha en nära dialog med Isobars kunder och ha stort inflytande på arbetsgruppen. Rollen innefattar även ansvar i att hitta synergier med våra systerbolag.

Primära arbetsuppgifter:
Utveckla dialogstrategier inom Marketing Automation
Leda och genomföra målgruppsresearch (customer journey maps, user journeys maps, intervjuer, fokusgrupper etc)
Leda och genomföra workshops med kund
Utifrån insikt ta fram lösningar som säkerställer både användarvärde och affärsvärde
Ta fram wireframes, prototyper
Leda UX designers och kreatörer för att säkerställa att strategin realiseras i praktiken
Driva thought leadership och kompetensutveckling inom UX
Säkerställa att Isobar lyfter den övergripande nivån på våra leveranser
Aktivt bidra till nya affärsmöjligheter både hos existerande kunder och i pitcher
Ansvara för att ha ett löpande utbyte av kunskap med våra systerbyrårer
Isobar söker Digital Planner
Isobar har de senaste åren positionerat sig allt tydligare och vi vill nu stärka byrån med en person som har god kunskap om hur man växer varumärken genom digital kommunikation. Som Digital Planner på Isobar jobbar du med varierande uppdrag där du ansvarar för att utveckla digitala strategier, både för köpta och ägda kanaler. Tillsammans med erfarna projektledare är du delaktiga i att initiera, skapa och följa upp kampanjer, strategier och andra typer av digitala kommunikationslösningar. Du kommer ha en nära dialog med våra kunder där du agerar stöd och rådgivare, likväl som du utvecklar dem och det interna teamet. Detta innebär i sin tur ett stort ansvar vilket ställer höga krav på dig som person.
ISOBAR SÖKER ART DIRECTOR & COPYWRITER
Vi söker insiktsdrivna kreatörer med digitalt och socialt dna. Idémakare som skapar koncept som bottnar i djup förståelse för människors beteenden, har kulturell relevans och som har en fingertoppskänsla för vilka idéer som brinner till, har pr-värde och i bästa fall sprider sig som löpeld. Kreatörer som vill göra kommunikation som förändrar världen lite. Eller mycket.
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014