Dentsu Aegis Network - Innovating the way brands are built! Vi hjälper våra kunder att stärka deras konsumentrelation med hjälp av holistiska och integrerade kommunikationslösningar. Visionen “Innovating the way brands are built” möjliggörs dels tack vare våra medarbetares spetskompetens och dels av vår unika verksamhetsmodell. Tack vare den kan vi erbjuda ett brett spektra av tjänster för våra kunder från en enda källa. Vi söker ständigt efter duktiga, drivna och engagerade personer som kan stärka vårt nätverk och förverkliga ovan, både lokalt och globalt. I gengäld erbjuder vi attraktiva karriärmöjligheter i ett branschledande kommunikationsnätverk. Här bevaras varje enskild individs styrkor och intressen och får plats att komma till sin fulla rätt. I Sverige finns vi med ca 370 medarbetare i Stockholm och Göteborg. Globalt finns vi i fler än 145 länder, världen över.
IT manager till Dentsu Aegis Network Sverige AB, Stockholm
Vi söker nu en strukturerad och engagerad IT manager med breda tekniska erfarenheter till vårt IT-team inom globala nätverket Dentsu Aegis. Med vårt svenska huvudkontor i Stockholm samt kontor i Göteborg befinner vi oss i en tillväxtfas med god lönsamhet och stark framåtanda. Inom ramen för vår vision om att bli 100% digitala arbetar vi för att vidareutveckla den digitala arbetsmiljö vi erbjuder våra medarbetare, från första till sista arbetsdag. Här kan du bidra till utvecklingen samtidigt som du utvecklas tillsammans med organisationen. Detta är en ny och viktig roll vilket ger dig viss möjlighet att forma rollen utefter de behov du ser i verksamheten.

Som IT manager ansvarar du för vårt lilla IT-team med stor kompetens. Nordisk IT-ansvarig (i Danmark) blir din närmaste chef samtidigt som du har ett tätt samarbete med CFO i Sverige. Eftersom att Dentsu Aegis är en prestigelös organisation kommer du själv att ha en aktiv och operativ roll inom IT-teamet, som idag består av två personer. Du växlar mellan att utveckla, inspirera och leda ditt team samtidigt som du också “kavlar upp ärmarna” regelbundet.

Som IT manager förväntas du vidareutveckla och kvalitetssäkra befintlig infrastruktur, processer och relaterad dokumentation. Du ansvarar för att underhålla, utveckla och effektivisera de tjänster som IT erbjuder samt säkerställer högsta möjliga service. Du både utbildar och hjälper våra medarbetare att nyttja bl.a. våra moln-lösningar (Office 365 & Azure) till dess fulla potential. Vi ser helst att du som IT manager möjliggör och driver koncernens framgångar genom att säkerställa att IT levererar inom Dentsu Aegis Sverige.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för driften och vidareutvecklingen av IT-verksamheten.
• Planera, leda och fördela arbetet inom IT-teamet.
• Ansvara för inköp/leasing, kontakt med leverantörer och upphandlingar inom IT-området.
• Ansvara för Sveriges IT-budget och kostnader i samråd med CFO.
• Projektleda i både stora och mindre IT-relaterade projekt.
• Systematiskt förbättringsarbete, uppföljning samt dokumentation.
• Säkerställa att vi har ett stabilt och agilt IT-team genom kontinuerliga
samtal och personalutveckling.
• Säkerställa att vi arbetar enligt Dentsu Aegis Group policys, samt kommunicera
och driva globala IT-relaterade initiativ i Sverige.
• Identifiera innovativa och smarta tekniska lösningar på ett proaktivt vis.
• Stötta verksamheten med flertalet olika tekniska lösningar,
både internt och indirekt gentemot kund.
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014