Dentsu Aegis Network - Innovating the way brands are built! Vi hjälper våra kunder att stärka deras konsumentrelation med hjälp av holistiska och integrerade kommunikationslösningar. Visionen “Innovating the way brands are built” möjliggörs dels tack vare våra medarbetares spetskompetens och dels av vår unika verksamhetsmodell. Tack vare den kan vi erbjuda ett brett spektra av tjänster för våra kunder från en enda källa. Vi söker ständigt efter duktiga, drivna och engagerade personer som kan stärka vårt nätverk och förverkliga ovan, både lokalt och globalt. I gengäld erbjuder vi attraktiva karriärmöjligheter i ett branschledande kommunikationsnätverk. Här bevaras varje enskild individs styrkor och intressen och får plats att komma till sin fulla rätt. I Sverige finns vi med ca 370 medarbetare i Stockholm och Göteborg. Globalt finns vi i fler än 145 länder, världen över.
Business Controller till vårt Stockholmskontor
Som Business Controller arbetar du dagligen proaktivt för att underlätta för organisationen att följa upp affären och bidrar därigenom till förbättrad lönsamhet. Du har ett tydligt affärstänk och då du är dedikerad till ett av bolagen inom koncernen arbetar du nära bolagets VD och övriga beslutsfattare och är rådgivande gällande affär, utveckling och förbättring. I rollen rapporterar du till Head of Commercial Finance och du blir en del av Commercial Finance teamet bestående av 5 personer. Du sitter även i ledningsgruppen för Carat. Dentsu Aegis Network sitter i lekfulla och moderna lokaler på Södermalm.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Analysera och bearbeta data/information
Ta fram rapporter/beslutsunderlag
Vara bollplank och rådgivare till organisationen
Forecasting och budgetering
Effektivisera och optimera systemstöd samt på sikt delta i ev. implementering av ett nytt BI-system
Ad-hoc analyser
Driva/ansvara för budgeteringsprocessen
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014