Dentsu Aegis Network

Innovating the way brands are built

Vi hjälper våra kunder att stärka deras konsumentrelation med hjälp av holistiska och integrerade kommunikationslösningar. Visionen “Innovating the way brands are built” möjliggörs dels tack vare våra medarbetares spetskompetens och dels av vår unika verksamhetsmodell. Tack vare den kan vi erbjuda ett brett spektra av tjänster från en enda källa.

”Innovating the way brands are built” enar oss som organisation. Det handlar om att leverera förstklassiga resultat genom att ständigt förnya, utvärdera och förbättra sättet vi skapar värde för våra kunder.

Att skapa morgondagens kommunikationslösningar ställer höga krav. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och kännetecknas av hög strategisk kompetens samt innovativt tänk. Vi arbetar i bolagsspecifika team såväl som över bolagsgränserna för att skapa unika och holistiska kommunikationslösningar för våra kunder.

Vi söker ständigt efter duktiga, drivna och engagerade personer som kan stärka vårt nätverk, både lokalt och globalt. I gengäld erbjuder vi attraktiva karriärmöjligheter i ett branschledande kommunikationsnätverk. Här bevaras varje enskild individs styrkor och intressen och får plats att komma till sin fulla rätt.

© DENTSU AEGIS NETWORK 2014