Carat menar att det aldrig varit mer spännande att jobba med media och kommunikation än just nu! Idag är medieplattformarna platser för skapande, utbyte, dialog och transaktioner av varor och tjänster. Carat är mediebyrån som vill leda utvecklingen av medias nya roll för konsumenter och företag – för såväl köpta som ägda/egna och förtjänade/sociala media
Carat söker Team Manager för våra datadrivna Digitala Specialister
I rollen som Team Manager är du ansvarig för vårt team av datadrivna digitala specialister som jobbar med strategi, taktik, köpbrief, optimering, mätning och uppföljning samt rådgivning inom datadriven marknadsföring. En stor del av rollen innebär intern kompetensutveckling och coachning av medarbetare men också att utveckla samarbetet, erbjudandet och arbetsprocesser tillsammans med Carats systerbyråer inom Dentsu Aegis som Amnet och DDS. Det är därför av stor vikt att du som söker har gedigen erfarenhet från köpsidan, programmatiska köp och brinner för att utveckla och driva kundernas digitala transformation och affär genom media, data, martech och analys. Du rapporterar till Chief Digital Officer på Carat.

Dina arbetsuppgifter:
• Leda och utveckla Carats leverans inom datadriven marknadsföring så att våra kunder får de absolut bästa rekommendationerna.
• Presentera och sälja in uppdrag inom datadriven marknadsföring och digitala medier.
• Leda projekt och ta fram datadrivna mediestrategier samt agera rådgivare för Carats befintliga kunder.
• Hålla i föreläsningar, seminarier och workshops i området.
• Bibehålla och utveckla partnerskap och samarbeten med relevanta mediehus och leverantörer.
• Personal och intäktsansvar för vårt digitala specialist team och aktivt driva vårt inkluderande ledarskap inom Carat.
• Ansvarig för introduktion av nya och att coacha befintliga medarbetare i brilliant basics och Carat Excellence.
• Ansvarig för framtagande av arbetsprocesser och rutiner i syfte att effektivisera arbete och höja kvalitet.
• Resursplanering och bistå i rekrytering.
TV och online video specialist till Carat Göteborg
Vi söker nu en TV och Online video specialist till vårt Göteborgskontor. Vi har stora planer för Göteborg och håller nu på att addera flera nya tjänster som tidigare bara funnits i Stockholm. Du kommer vara den första i denna roll Göteborg med planen att bli fler på sikt. Du kommer bli väl omhändertagen av ett tiotal duktiga broadcast kollegor i Stockholm och projektledare med stor TV/Onlinevideo erfarenhet på plats i Göteborg.

Som TV och Online video specialist arbetar du som rådgivare/planerare till våra kunder inom TV, bio, online video och i viss mån radio. I ditt dagliga arbete visar du på hög förståelse för vilken roll TV har i ett övergripande kommunikationssyfte, tar fram rekommendationer som möter detta men kan också behöva argumentera för effekten/skillnaden mellan TV/online video/radio/bio separat eller som en kombinerad medieinsats. I tjänsten förväntas du att planera, köpa, administrera, förhandla och optimera kampanjer i både linjära och digitala media.

Som TV och Online video specialist ingår du i ett team med ett genuint intresse för rörlig bild, kundens hela affär och viljan att engagera sig i kundvård. Vi hoppas och tror att du har samma glöd! Med kreativt tänkande och en förmåga att presentera rekommendationer till våra kunder på ett inspirerande och pedagogiskt sätt utbildar vi också våra kunder inom medieplanering. Vi jobbar i flera olika system och verktyg, så som Advantage, Admax, Excel och Marathon m.fl. dagligen.
Client Service Director
I rollen som Client Service Director på Carat är du ytterst ansvarig för kundrelationen med såväl svenska som internationella kunder. Du driver affärsstrategiska projekt, leder och utvecklar stora kunduppdrag genom nya tankar och idéer som driver våra kunders affär framåt och du är ansvarig för att dina kunder levererar på sina finansiella mål. Du har budget- och personalansvar för ett projektledarteam i Stockholm och kommer att arbeta med några av Sveriges starkaste varumärken som kunder.

Du leder teamets arbete och säkerställer att arbetet överträffar kundernas förväntningar genom oöverträffad kundservice samt mobilisering av resurser vid behov. Du arbetar fram tydliga affärsutvecklingsplaner för tillväxt och utveckling av våra kundrelationer samt kundserviceplaner för att säkerställa hög kvalitet genom hela arbetet. Du mäter resultat av leveranser genom effektiv ledning och kontroll av kvalitet och kundnöjdhet. Du har djup förståelse för våra kunders affärsbehov och är fullt insatt i kundavtal och säkerställer att vi följer avtal. Du projektleder arbetsgrupper med strategiska experter och kreativa mediespecialister och utvecklar kommunikations- och mediestrategier.

Du utvecklar aktivt dina närmaste medarbetare och är ansvarig för att de är motiverade och inspirerade samt att de har tydliga personliga utvecklingsplaner. I ansvaret ligger också att bygga starka relationer med alla Carats partners, såväl med kunder som med leverantörer, kollegor och våra systerbolag inom Dentsu Aegis Network, allt för att skapa ett glödande samarbete i alla led. För oss är strategiskt tänkande, en obotlig nyfikenhet och en glödande proaktivitet nyckeln till framgång.
Strategy Director till Carat
Som Strategy Director arbetar du tillsammans med Carats strateger och projektledare i att utveckla Carats strategiska leverans mot våra kunder för att förverkliga visionen om Carat som den ledande kommunikationsbyrån med överlägsen förståelse, och aktivering, av människor genom data.

Du brinner för kommunikation och drömmer om att skapa holistiska medie- och kommunikationslösningar som på djupet påverkar människor, förflyttar varumärken och ultimat påvisar affärseffekt. Ett förhållningssätt som ska genomsyra alla på Carats arbete och det är viktigt att du känner likadant. Du arbetar för att det här tankesättet genomsyrar alla projektledares arbete där du är ansvarig för den strategiska leveransen gentemot dina kunder. Du arbetar operativt på några av våra största kunder där du löser strategiska utmaningar och utvecklar mediestrategier. Genom det utvecklar du också våra projektledare och specialister.

I rollen ansvarar du också för att:
• Säkerställa att vårt strategiska tankesätt genomsyrar alla våra leveranser mot kund.
• Driva, utveckla, och säkerställa Carats mediestrategiska leverans.
• Bidra i utvecklingen av att Carat ska bli den ledande kommunikationsbyrån med överlägsen förståelse, och aktivering, av människor genom gränsöverskridande dataanslutningar.
• Arbeta med utvecklingen av datadriven kommunikation och hur alla avdelningar blir en del av den nya holistiska planeringsprocess som behövs för Carats 2020-vision.
• Delansvarig för att Carats planeringsprocess The Path och andra Carat-unika processer och verktyg används av organisationen.
• Driva CCS Planner som verktyg inom Carat.
• Tillsammans med projektledare garantera den strategiska leveransen i pitcher, årsstrategier och löpande strategiska rekommendationer
• Operativt ansvarig för utvalda kunders strategiska utmaningar och utvecklar genom det både projektledare och specialister.
• Coacha projektledare i deras utveckling för strategi.
• Leda workshops och utbildningsinitiativ för att stärka Carat strategiska kompetens internt.
• Delta i seminarier och debatter för att stärka Carats varumärke på marknaden och för att positionera Carat som den strategiska byrån.
• Säkerställa att Carat är i framkant när det kommer till mediestrategi.
Activation Manager till Carat
En Activation Manager arbetar tillsammans med en strategisk Client Director med våra större kunder och tar utifrån strategiska rekommendationer fram detaljerade medieplaner. Man deltar i diskussioner om mediestrategier och medieval och ansvarar för implementering av kampanjer, bokningsdeadlines, materialdeadlines och materialspecifikationer. I arbetet ingår att leda och briefa specialister i arbetet runt en gemensam kund, att säkerställa optimering av kampanjer, uppföljning och mätning, samt rätt fakturering och rapportering. Att boka och planera möten med arbetsteamet och med kund och att arbeta med kundvård. Visst eget kundansvar ingår och man arbetar då självständigt med att driva och utveckla sådana uppdrag.
I ansvaret ligger också att bygga starka relationer med alla Carats partners, såväl med uppdragsgivare som med leverantörer, reklambyråer och undersökningsbolag som med arbetskollegor och våra systerbolag inom Dentsu Aegis Network - allt för att skapa ett glödande samarbete i alla led.

För oss är en struktur och ordning i kombination med en obotlig nyfikenhet och en glödande proaktivitet nyckeln till framgång!
Broadcast Planner till Carat, Stockholm eller Göteborg
Vi söker nu en strukturerad och kommunikativ Broadcast Planner till avdelningen Broadcast på Carat. Som Broadcast Planner arbetar du som rådgivare/planerare till våra kunder inom TV, bio, online video och i viss mån radio. I ditt dagliga arbete visar du på hög förståelse för vilken roll TV har i ett övergripande kommunikationssyfte, tar fram rekommendationer som möter detta men kan också behöva argumentera för effekten/skillnaden mellan TV/online video/radio/bio separat eller som en kombinerad medieinsats. I tjänsten förväntas du att planera, köpa, administrera, förhandla och optimera kampanjer i både linjära och digitala media.

Som Broadcast Planner ingår du i ett team med ett genuint intresse för rörlig bild, kundens hela affär och viljan att engagera sig i kundvård. Vi hoppas och tror att du har samma glöd! Med kreativt tänkande och en förmåga att presentera rekommendationer till våra kunder på ett inspirerande och pedagogiskt sätt utbildar vi också våra kunder inom medieplanering. Vi jobbar i flera olika system och verktyg, så som Advantage, Admax, Excel och Marathon m.fl. dagligen.
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014