Carat menar att det aldrig varit mer spännande att jobba med media och kommunikation än just nu! Idag är medieplattformarna platser för skapande, utbyte, dialog och transaktioner av varor och tjänster. Carat är mediebyrån som vill leda utvecklingen av medias nya roll för konsumenter och företag – för såväl köpta som ägda/egna och förtjänade/sociala media
Carat söker Activation Financial Controller (Controller)
Du utgör en central roll i det operativa arbetet för att säkerställa det dagliga ekonomiska flödet, audits, rapportering mellan Carat och våra kunder. Du kommer att ansvara för större identifierade kunder och säkerställa att vi har ett optimalt ekonomiskt flöde – från Marathon inom alla mediediscipliner, till slutfakturering gentemot våra kunder, som såväl lägger grunden för framtagande av auditunderlag samt löpande kundspecifik rapportering. Du jobbar tätt med specialister och projektledare och säkerställer väl fungerande processer baserat på kundunika strukturer. Du arbetar självständigt och kan identifiera lösningar och förebyggande rutiner för ett framgångsrikt fortsatt arbete, både internt och till kund.

Ansvar
- Rapporteringsansvarig för större kunder där du är en av specialister som ingår i ett kundteam.
- Ansvarar för rapporter och att rätt fakturering sker och att åtgärder slutföljs.
- Projektleder specialister för audits och säkerställer att det finansiella arbetet löper på internt.
- Sammanställer underlag till Client Director och kund efter uppdrag.
- Ansvarar för att löpande fakturering av arvode och projekt är utförs korrekt
TV och online video specialist till Carat Göteborg
Vi söker nu en TV och Online video specialist till vårt Göteborgskontor. Vi har stora planer för Göteborg och håller nu på att addera flera nya tjänster som tidigare bara funnits i Stockholm. Du kommer vara den första i denna roll Göteborg med planen att bli fler på sikt. Du kommer bli väl omhändertagen av ett tiotal duktiga broadcast kollegor i Stockholm och projektledare med stor TV/Onlinevideo erfarenhet på plats i Göteborg.

Som TV och Online video specialist arbetar du som rådgivare/planerare till våra kunder inom TV, bio, online video och i viss mån radio. I ditt dagliga arbete visar du på hög förståelse för vilken roll TV har i ett övergripande kommunikationssyfte, tar fram rekommendationer som möter detta men kan också behöva argumentera för effekten/skillnaden mellan TV/online video/radio/bio separat eller som en kombinerad medieinsats. I tjänsten förväntas du att planera, köpa, administrera, förhandla och optimera kampanjer i både linjära och digitala media.

Som TV och Online video specialist ingår du i ett team med ett genuint intresse för rörlig bild, kundens hela affär och viljan att engagera sig i kundvård. Vi hoppas och tror att du har samma glöd! Med kreativt tänkande och en förmåga att presentera rekommendationer till våra kunder på ett inspirerande och pedagogiskt sätt utbildar vi också våra kunder inom medieplanering. Vi jobbar i flera olika system och verktyg, så som Advantage, Admax, Excel och Marathon m.fl. dagligen.
Client Service Director
I rollen som Client Service Director på Carat är du ytterst ansvarig för kundrelationen med såväl svenska som internationella kunder. Du driver affärsstrategiska projekt, leder och utvecklar stora kunduppdrag genom nya tankar och idéer som driver våra kunders affär framåt och du är ansvarig för att dina kunder levererar på sina finansiella mål. Du har budget- och personalansvar för ett projektledarteam i Stockholm och kommer att arbeta med några av Sveriges starkaste varumärken som kunder.

Du leder teamets arbete och säkerställer att arbetet överträffar kundernas förväntningar genom oöverträffad kundservice samt mobilisering av resurser vid behov. Du arbetar fram tydliga affärsutvecklingsplaner för tillväxt och utveckling av våra kundrelationer samt kundserviceplaner för att säkerställa hög kvalitet genom hela arbetet. Du mäter resultat av leveranser genom effektiv ledning och kontroll av kvalitet och kundnöjdhet. Du har djup förståelse för våra kunders affärsbehov och är fullt insatt i kundavtal och säkerställer att vi följer avtal. Du projektleder arbetsgrupper med strategiska experter och kreativa mediespecialister och utvecklar kommunikations- och mediestrategier.

Du utvecklar aktivt dina närmaste medarbetare och är ansvarig för att de är motiverade och inspirerade samt att de har tydliga personliga utvecklingsplaner. I ansvaret ligger också att bygga starka relationer med alla Carats partners, såväl med kunder som med leverantörer, kollegor och våra systerbolag inom Dentsu Aegis Network, allt för att skapa ett glödande samarbete i alla led. För oss är strategiskt tänkande, en obotlig nyfikenhet och en glödande proaktivitet nyckeln till framgång.
Broadcast Planner till Carat, Stockholm eller Göteborg
Vi söker nu en strukturerad och kommunikativ Broadcast Planner till avdelningen Broadcast på Carat. Som Broadcast Planner arbetar du som rådgivare/planerare till våra kunder inom TV, bio, online video och i viss mån radio. I ditt dagliga arbete visar du på hög förståelse för vilken roll TV har i ett övergripande kommunikationssyfte, tar fram rekommendationer som möter detta men kan också behöva argumentera för effekten/skillnaden mellan TV/online video/radio/bio separat eller som en kombinerad medieinsats. I tjänsten förväntas du att planera, köpa, administrera, förhandla och optimera kampanjer i både linjära och digitala media.

Som Broadcast Planner ingår du i ett team med ett genuint intresse för rörlig bild, kundens hela affär och viljan att engagera sig i kundvård. Vi hoppas och tror att du har samma glöd! Med kreativt tänkande och en förmåga att presentera rekommendationer till våra kunder på ett inspirerande och pedagogiskt sätt utbildar vi också våra kunder inom medieplanering. Vi jobbar i flera olika system och verktyg, så som Advantage, Admax, Excel och Marathon m.fl. dagligen.
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014