Vizeum är mediebyrån som förutom digitala, utmanande och särskiljande, är övertygade om att den viktigaste byggstenen i medievärlden är kunskapen om mänskliga drivkrafter. Och Vizeums ledord ”Connections that Count” handlar just om detta. Att hitta nya insikter om människor och hur de konsumerar media idag, för att på det viset skapa effektivare medielösningar.
Senior Broadcast Specialist till Vizeum
Accelerating business growth through media genom att agera och vara modigare - smartare – snabbare!

Vizeum är en mediebyrå där vi hyllar innovation, entreprenörskap och integrerad marknadsföring. En plats där människan står i centrum och data är den självklara källan till djup insikt om hur vi som individer och konsumenter agerar i en alltmer digital och komplex omvärld. Den insikten parar vi med teknologi och modern medielogik för att skapa effektiva mediestrategier som driver tillväxt för ambitiösa varumärken i den digitala ekonomin. Vi är en mediebyrå där kunskapen och kreativiteten hos varje medarbetare skapar tydligt värde i våra kunders affär, genom innovativa kommunikationslösningar som är relevanta och engagerande för mottagarna.

Tjänsten
Som Senior Broadcast Specialist är du ansvarig för strategier som görs övergripande för våra kunders räkning gällande rörligt, bio och radio. Det innebär bla att:
- Ansvara för nyckelkunder
- Ansvara för årsförhandlingar med medier
- Proaktivt arbeta med att hitta nya möjligheter för dina kunder inom alla rörliga kanaler
- Utbilda och coacha juniora medarbetare i Broadcast teamet
- Genomföra kundutbildningar såväl som interna utbildningar inom rörligt
- Aktivt utveckla kundrelationer och kundnytta genom bla införsäljning av t ex Insight-produkter och tjänster från andra bolag i Aegis koncernen.
- Agera som extra resurs för de juniora specialisternas egna kunder
- Kontinuerligt hålla dig uppdaterad på den rörliga marknaden, trender, tekniska lösningar och nya möjligheter
Digital Specialist – Vizeum Göteborg
Vizeum söker en Digital Specialist till vårt kontor i centrala Göteborg.
I denna roll kommer du att ansvara för digitala media-strategier och planering av kampanjer. Jobbet innebär också att förhandla, optimera, administrera och följa upp och analysera resultat av kampanjer i digitala medier. Du jobbar tätt ihop med våra Projektledare och Campaign Managers och hela kundteamet, samtidigt som du har ett självständigt arbete och ett stort ansvar inom ditt område. Du bör ha ett stort intresse för kommunikation och media, och den viktigaste egenskapen är att ha förståelse för kundens affär och alltid vilja leverera på högsta nivå.

På mediebyrån Vizeum hjälper vi våra kunder att, genom smarta medieval, vinna i den digitala ekonomin. Vi driver transformation och innovation tillsammans med våra lokala och internationella kunder. Idag jobbar vi tillsammans med till exempel Nilson Group, Randstad, MQ, Sonos, Intersport, Lynk&Co, Honda och Calvin Klein med flera.
Vi är ca 55 medarbetare fördelade på Göteborg och Stockholm och arbetar med allt ifrån årsstrategier inom media och kommunikation, till det faktiska medieköpet och genomförandet av mediekampanjer. Vi brinner för att göra skillnad för våra kunders affär och vi sätter alltid våra kunder i centrum.
Account Manager till Vizeum, Stockholm
Vizeum är en mediebyrå där vi hyllar innovation och entreprenörskap. En plats där människan står i centrum och data är källan till insikten om hur vi som individer agerar i verkligheten. Den insikten parar vi med teknologi och därifrån skapar vi effektiva medielösningar. Vi är en mediebyrå där kunskapen och kreativiteten hos varje medarbetare skapar tydligt värde i våra kunders affär, och gör kommunikationslösningar som är värdefulla för mottagarna.
Vi erbjuder dig;
Ett spännande arbete där du är operativt ansvarig i större kunduppdrag och kundansvarig för mindre till mellanstora kunduppdrag. Du motiverar och projektleder arbetsgruppen och det löpande kampanjarbetet internt samt säkerställer att specialister levererar inom utsatt tid. Hos oss arbetar du integrerat med våra Account Directors och specialister under hela kommunikationsprocessen. Ditt ansvar är att säkerställa att medieval och taktisk planering genomförs och sammanställs samt rapporteras till kund i tid. I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera kampanjer och case som kan användas till tävling eller ”best practice”. Vid behov koordinerar du nordiska och internationella uppdrag. Det ligger också i ditt ansvar att säkerställa effektivitet i kunduppdrag och du driver mot höga intäktsmål. Du ser vikten av att ha bra relationer till media och följer utvecklingen i medielandskapet. Du kommer även att ansvara för ett antal egna kunder. Tjänsten är placerad i Stockholm och du rapporterar till Head of Accounts i Stockholm.
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014