Vizeum är mediebyrån som förutom digitala, utmanande och särskiljande, är övertygade om att den viktigaste byggstenen i medievärlden är kunskapen om mänskliga drivkrafter. Och Vizeums ledord ”Connections that Count” handlar just om detta. Att hitta nya insikter om människor och hur de konsumerar media idag, för att på det viset skapa effektivare medielösningar.
Praktikant till Vizeum, Stockholm
Period: 2019, vår eller höst med möjlighet till förlängning under en andra praktikperiod

Som Praktikant på Vizeum får du möjligheten att utveckla dina kunskaper inom digital marknadsföring tillsammans med flera marknadsledande varumärken och spännande kunder. Du jobbar tätt ihop med hela kundteamet men främst våra Digitala specialister och Campaign managers, samtidigt som du får arbeta självständigt men egna uppgifter. Du bör ha ett stort intresse för kommunikation och media, och den viktigaste egenskapen är att vilja lära dig och prova på nya saker.

Vid slutet av din praktik kommer du:
• Kunna hantera verktyg inom digitala servicesystem
• Kunna självständigt hantera uppgifter inom digital marknadsföring
• Kunna redogöra för verksamhetens bransch
• Att ha träffat några av Sveriges största mediehus (ex, Schibsted, Google osv)
• Utvecklat din kunskap inom:
o Digital marknadsföring
o Campaign management
o Social marknadsföring
o Budgivning, strategier och Programmatiska köp
o Kampanjuppföljning och Analys
o Mediastrategier
o Optimering

Vi erbjuder dig möjligheten att:
• Vara en del av ett glatt team med härliga kollegor
• Arbeta på en modern arbetsplats med nyrenoverade lokaler, yogaklasser, konferensrobot, rävgryt, meditationsrum, drönare, massagebehandlingar, trädkoja, AW-terrass, hälsofredag, fussball, lunch-gunga, miljödiplom, gaminghörna, talangprogram, takfönster, pingisbord, putting green, kettlebells och norra Europas längsta shuffleboard
• På Vizeum och Dentsu Aegis jobbar vi aktivt med vårt sociala och miljömässiga ansvarstagande som arbetsgivare och medmänniskor!
Nordic Business Director Vizeum
As Nordic Business Director, you work together with Media Agency MDs in all Nordic countries to develop and coordinate long term goals and actions to manage and grow Vizeum Nordic clients. The Vizeum MDs are responsible for the Nordic business plan and your responsibility will be to support this process while implementing the operational actions plans, secure follow up and reporting.

You will be a part of the Vizeum Nordic Management team and will have a direct reporting line to the Vizeum MD in Sweden/Denmark (TBD - where the function will be based) and you will have a dotted line to the Vizeum Nordic Brand Leader (TBD). Over time this role may encompass similar tasks across our other Media Brands.

A client is defined Nordic when Vizeum works with the client in 2 markets or more. A Nordic client can have its hub in a Nordic country or it can be defined a global client when we have a global contract. Each Nordic client will have a Nordic Client Lead in one market and you will work closely with all countries to manage client development plans, cross sale and new business management.

As part of the Vizeum Nordic management team you will be responsible for:

• Creating a good positive and engaging client lead environment across the region
• Establish the Vizeum (and dentsuX) client experience as one Nordic partner being strategic, proactive, digital, data-driven and well-structured with seamless working processes
• Implementing a structure and process for Nordic client work; prospecting, winning and growing
• Support local Nordic client leads with the client development plans, the sharing, cross sales and follow ups
• Drive newbiz and cross sales across the region by identifying opportunities and sharing best practice between countries
• Proactively participate in pitches and take charge of the project management and coordination of pitch work with defined Nordic prospects/clients
• Facilitate regular Nordic MD meetings and establish a genuine Nordic community
• Lead the implementation of NEON (TBD) as the Nordic hub for sharing knowledge and cases
• Monitoring Global/Nordic client contracts to improve profitability
• Lead Nordic projects initiated by the local MDs
• Work with PR and other marketing initiatives related to Nordic clients
Strategy Director till Vizeum, Stockholm
Vizeum är i en oerhört spännande utvecklingsfas och vi söker nu de bästa talangerna på marknaden för att bygga företaget framåt. Är du redo för en ny utmaning?
Vizeum är en mediebyrå där vi hyllar innovation, entreprenörskap och integrerad marknadsföring. En plats där människan står i centrum och data är den självklara källan till djup insikt om hur vi som individer och konsumenter agerar i en alltmer digital och komplex omvärld. Den insikten parar vi med teknologi och modern medielogik för att skapa effektiva mediestrategier som driver tillväxt för ambitiösa varumärken i den digitala ekonomin. Vi är en mediebyrå där kunskapen och kreativiteten hos varje medarbetare skapar tydligt värde i våra kunders affär, genom innovativa kommunikationslösningar som är relevanta och engagerande för mottagarna.

Som Strategy Director på Vizeum arbetar du tillsammans med VD och andra nyckelpersoner för att utveckla och driva Vizeums långsiktiga mål och förverkliga visionen om att ”accelerate business growth” genom att vara den modigare, smartare och snabbare mediebyrån. Du ansvarar för strategisk utveckling av Vizeums erbjudande, tjänster och produkter som utvecklar våra kunders kommunikation och våra medarbetares kompetens.

Du arbetar med kommunikation och genomförande av Vizeums strategi internt så att alla förstår den strategiska planen för hela företaget och hur det bär ut företagets övergripande mål. Du arbetar för att vårt strategiska tankesätt genomsyrar hela företaget och säkerställer att alla avdelningars arbete och utveckling återspeglar Vizeums strategiska prioriteringar. Som Strategy Director är du ytterst ansvarig för vår strategiska leverans gentemot våra kunder och i pitcher.

Du driver den digitala utvecklingen av Vizeums strategi- och insiktsavdelnings erbjudande och arbete för att Vizeum ska bli den ledande målgruppsbyrån med överlägsen förståelse, och aktivering, av människor genom gränsöverskridande data kopplingar. Du arbetar med utvecklingen av datadriven kommunikation och hur alla avdelningar blir en del av den nya holistiska planeringsprocess som behövs för Vizeums 2020-vision samt ansvarar för att Convergence Planning och andra Vizeum-unika processer och verktyg används av organisationen. Du ansvarar för Vizeums strategiska leverans gentemot kunder och i pitcher tillsammans med Vizeums Business Directors. Du stöttar och driver Business Directors och projektledare i arbetet med kundteamens affärsplaner som grund för kundutvecklingsplaner, på kort sikt och på lång sikt.  Du utvecklar och är drivande i new business arbetet.
Du deltar i externa seminarier och debatter för att stärka Vizeums varumärke på marknaden och för att positionera Vizeum som den strategiska byrån samt leder workshops och utbildningsinitiativ för att stärka Vizeum strategiska kompetens internt.
Account Director till Vizeum, Stockholm
Vizeum är i en oerhört spännande utvecklingsfas och vi söker nu de bästa talangerna på marknaden för att bygga företaget framåt. Är du redo för en ny utmaning?
Vizeum är en mediebyrå där vi hyllar innovation, entreprenörskap och integrerad marknadsföring. En plats där människan står i centrum och data är den självklara källan till djup insikt om hur vi som individer och konsumenter agerar i en alltmer digital och komplex omvärld. Den insikten parar vi med teknologi och modern medielogik för att skapa effektiva mediestrategier som driver tillväxt för ambitiösa varumärken i den digitala ekonomin. Vi är en mediebyrå där kunskapen och kreativiteten hos varje medarbetare skapar tydligt värde i våra kunders affär, genom innovativa kommunikationslösningar som är relevanta och engagerande för mottagarna.

Som Account Director på Vizeum är du en strategisk projektledare med kundansvar för några av Vizeums största kunder. Arbetet består i att leda och utveckla stora kunduppdrag - såväl starka svenska varumärken som internationella - att vara en konsult i kommunikation, media och marknadsföring och att utveckla nya tankar och idéer som driver våra kunders affär framåt. Du projektleder team med kreativa mediespecialister och säkerställer att projekten utvecklas enligt plan. Du identifierar behov hos våra uppdragsgivare och tillsätter rätt interna kompetenser. Du utvecklar kommunikationsstrategier med grund i önskad beteendeförändring och arbetar fram medieprinciper, gör huvudmedieval och budgetfördelning samt arbetar aktivt med idégenerering och kreativitet. Du säkerställer implementering och optimering av kampanjer och har budget- och lönsamhetsansvar för din kundportfölj. Du arbetar med avtal, merförsäljning, tydlig styrning av projekt och säkerställer hög kvalitet i arbete. Du arbetar med kundvård och är ansvarig för kundnöjdhet.

I ansvaret ligger också att bygga starka relationer med dina kunder och alla Vizeums partners, såväl med uppdragsgivare som med leverantörer, kollegor och våra systerbolag inom Dentsu Aegis Network. Allt för att skapa ett glödande samarbete i alla led. För oss är strategiskt tänkande, en obotlig nyfikenhet och ett glödande samspel och proaktivitet nyckeln till framgång!
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014