DDS, Dentsu Data Services, är specialister och konsulter inom martech, data management, insikt och analys. DDS finns i både Stockholm och Göteborg och erbjuder Dentsu Aegis Network-koncernens kunder holistisk och teknikoberoende konsultation samt skräddarsydda helhetslösningar inom datadriven marknadsföring, insikt och analys.

Insight Executive till DDS Audience Insight

Vi söker dig som tänker dig en framtid inom insikt och analys. Du vill lära dig att utifrån stora mängder data vaska fram smarta och agerbara insikter och du vill också utveckla din presentationsförmåga så att du på sikt kan axla en rådgivande roll. DDS Audience Insight erbjuder en bred produktportfölj inom insikt, analys och undersökningar. Vi är experter på målgruppsinsikter och arbetar både med kvalitativa och kvantitativa analyser i en mängd datakällor – både data från enkäter och från beteendedata - för att bästa sätt få en djup förståelse av konsumenters drivkrafter. Vi säkerställer att kundernas investeringar genererar värde för deras organisationer genom att ta pulsen på det som sker löpande – både varumärkets utveckling, besök till butik och hemsida samt försäljning och konkurrenternas investeringar. DDS Audience Insight är ett team på ca 13 personer med bred erfarenhet och kompetens inom data, statistik, marknadsföring, media och beteendevetenskap. Vi skapar insikter i nära samarbete med våra uppdragsgivare och systerbyråers strateger och projektledare, allt för att skapa ett glödande samarbete i alla led.

Web analytics & Data Intelligence Specialist

Vi söker en driven specialist med stort intresse för data och analys till DDS Dentsu Data Services. I rollen kommer du att arbeta i kundteam tillsammans med specialister från DDS övriga affärsområden (Audience Insight & Campaign Management) för att stödja våra kunder i implementation av mätning men även löpande analys och rapportering baserat på data från olika kanaler och mätsystem.

Senior Insight Manager till DDS - Dentsu Data Services Audience Insight team

En stjärna till vårt Audience Insight team Vi söker dig som utifrån stora mängder data kan ta fram agerbara insikter som föder affärsdrivande strategier. Du ska kunna presentera djupgående analyser på ett tydligt och inspirerande sätt. Du utmanar våra kunder och levererar skarpa analyser som driver deras marknadsarbete framåt. Du är innovativ och brinner för produktutveckling. DDS Audience Insight erbjuder en bred produktportfölj inom insikt, analys och undersökningar. Vi är experter på målgruppsinsikter och arbetar både med kvalitativa och kvantitativa analyser i en mängd datakällor – både data från enkäter och från beteendedata - för att bästa sätt få en djup förståelse av konsumenters drivkrafter. Vi säkerställer att kundernas investeringar genererar värde för deras organisationer genom att ta pulsen på det som sker löpande – både varumärkets utveckling, besök till butik och hemsida samt försäljning och konkurrenternas investeringar. DDS Audience Insight är ett team på ca 13 personer med bred erfarenhet och kompetens inom data, statistik, marknadsföring, media och beteendevetenskap. Vi skapar insikter i nära samarbete med våra uppdragsgivare och systerbyråers strateger och projektledare, allt för att skapa ett glödande samarbete i alla led.
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014