Carat menar att det aldrig varit mer spännande att jobba med media och kommunikation än just nu! Idag är medieplattformarna platser för skapande, utbyte, dialog och transaktioner av varor och tjänster. Carat är mediebyrån som vill leda utvecklingen av medias nya roll för konsumenter och företag – för såväl köpta som ägda/egna och förtjänade/sociala media
CRM/DR planner
En CRM/DR planner på Carat arbetar fram medierekommendationer för DRM/DR och tar fram medieplaner och materialspecifikationer. Man deltar engagerat i regelbundna kundteamsmöten och kundmöten och ansvarar operativt för DR-planens genomförande. En CRM/DR planner förhandlar fram marknadens mest konkurrenskraftiga priser och mervärden för Carats kunder. Man sammanställer och distribuerar materialspecifikationer till reklambyråer och/eller kunder. Man är uppdaterad kring gällande kundvillkor och säkerställer att dessa är rätt inlagda i vårt affärssystem Marathon.

I ansvaret ligger också att bygga starka relationer med alla Carats partners, såväl med uppdragsgivare som med medier och reklambyråer som med arbetskollegor och våra systerbolag inom Dentsu Aegis Network - allt för att skapa ett glödande samarbete i alla led. För oss är en obotlig nyfikenhet och en glödande proaktivitet nyckeln till framgång!
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014