Amnet Trading Desk är en del av Dentsu Aegis Network. Amnet  är skapat för att erbjuda en förstklassig tjänst inom den revolutionerade, teknik-drivna utvecklingen  av digitala medieköp. Vi erbjuder service och expertis inom automatiserade och datadrivna mediestrategier. Amnet använder en gedigen plattform för att kunna annonsera mot rätt målgrupper vid rätt tidpunkt med ett budskap som är relevant för dessa.
Amnet söker Data-driven Marketing Adviser
Amnet är en helhetsleverantör inom datadriven insikt/ analys, marknadsföring visualisering. Amnets kunder är i första hand byråer inom Dentsu Aegis Network (i dagsläget Carat, Vizeum, iProspect och Isobar) men även egna direktkunder.

Data-driven Marketing Adviser främsta målsättning är att inspirera och öka kunskap inom datadriven insikt/ analys, marknadsföring och visualisering, att proffesionellt genomföra affärer inom området samt skapa bästa möjliga resultat utifrån kundens förutsättningar och behov. I det dagliga arbetet innebär detta proaktiv rådgivning, inspirerande presentationer, professionell orderhantering, projektledning, fakturering, koordinering mellan kund och Amnets trading- och datateam samt relevant uppföljning och analys.

Ansvarsområden

• Kontinuerlig fortbildning inom data, tech och automatiserad annonshandel och dela kunskapen genom att inspirera kollegor, kunder och partners
• Etablera, skapa förtroende och bibehålla en professionell relation med kontaktpersoner på byråerna inom Dentsu Aegis Network samt direkkunder
• Med förtroende evangelisera samt driva affären inom datadriven marknadsföring, programmatiska medieköp, analys/ insikt och visualisering
• Ta fram genomtänkta rekommendationer med syfte att uppnå bästa möjliga resultat för annonsören baserat på insikt och analys
• Proaktivt pitcharbete och delta i koncernbyråernas pitcher
• Nära och konstruktivt samarbete med Traders och data-teamet samt aktivt monitorera pågående kampanjer och säkerställa kvalitativ relevans
• Delta i kundmöten som rådgivare/utbildare inom datadriven insikt/ analys, marknadsföring och visualisering
• Utbilda i data-drivna marknadsstrategier och Amnets produkter inom data/ tech
• Uppföljning, rapportering och analys av kampanjer och projekt
• Budgetering och kontinuerlig uppföljning/ rapportering
Amnet söker Trader
[Tjänsten är för närvarande tillsatt, men vi söker alltid nya talanger. Skicka gärna spontanansökan så har vi dig i åtanke när nytt tillfälle ges.]


Våra Traders främsta målsättning är att skapa bästa möjliga kampanjresultat med genomtänkta programmatiska köpstrategier, implementation och daglig optimering. På uppdrag av och i nära samarbete med Commercial Manager innefattar Traderns roll framtagande av programmatisk köpstrategi, implementation av kampanj, genomförande, daglig övervakning och optimering samt rapportering.

Ansvarsområden
* I nära samarbete med teamet rådge kring val av publicister, format, målgrupper och styrningar för att uppnå högsta möjliga KPI
* Genomförande och köp av kampanjer i DSPer och selfservice system
* Uppladdning av annonser och implementera pixlar
* Hantering samt ta in/extrahera data till/från DMP
* Design och framtagande av strategier inom varierande plattformar (DSPs)
* Daglig analys och optimering utifrån satta KPIer för konstant förbättrat resultat och säkerställa undvikande av underleveranser
* Felsökning och problemlösning
* Uppföljning, rapportering och analys av kampanjer
* Kontinuerlig utveckling och utvärdering av verktyg, system, metoder, publicister och integrationsmöjligheter
* Proaktiv fortbildning genom uppsökande av information, delta på seminarier och medie- och leverantörsmöten
* Arbeta nära Amplifi Trading för samarbete kring avtal och innehåll
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014